Mgr. Tatiana Mikovčáková

Úradné (súdne) preklady z/do ukrajinského a slovenského jazyka opatrené pečiatkou súdneho prekladateľa, neúradné preklady z/do ukrajinského, ruského a slovenského jazyka. Tlmočenie z/do ukrajinského, ruského a slovenského jazyka.

Kontakt

Kontaktné informácie:

 

Mgr. Tatiana Mikovčáková

ul. Toryská 16,

040 11 Košice

Slovenská Republika

Mobil: + 421 90 456 0707

E-mail: mikovcakova@centrum.sk

 

Evidenčné číslo prekladateľa: 971063

Evidenčné číslo tlmočníka: 951062

Dátum zápisu do zoznámu prekladateľov a tlmočníkov

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky - 25.06.2010.

Súdne (úradné) preklady aj z/do ruského jazyka!
 
Preklady vykonávam vždy osobne, preto zaručujem špičkovú kvalitu, rýchle spracovanie a bezkonkurenčné ceny.